Akciók

Megosztás

Akciós termékek

Luca Cavialli női bőr …

Luca Cavialli női bőr bokacsizma LC4421 kék kombi Akciós ár:
28 980 Ft helyett
14 980 Ft

Jana női bőr szandál …

Jana női bőr szandál 8-28304-28 197 fehér kombi Akciós ár:
17 990 Ft helyett
12 980 Ft

Jana Soft Line női …

Jana Soft Line női bokacsizma 8-25364-29 361 café Akciós ár:
15 480 Ft helyett
11 480 Ft

Közösségi oldalak

Kiemelt termékek

Rieker női cipő M7924-91 …

Rieker női cipő M7924-91 fehér kombi Ár: 18 990 Ft
Új

Rieker női bőr cipő …

Rieker női bőr cipő 41372-80 törtfehér/ezüst Ár: 18 990 Ft
Új

Marco Tozzi női cipő …

Marco Tozzi női cipő 2-29305-20 596 rózsaszín kombi Ár: 12 980 Ft
Új

Marco Tozzi női cipő …

Marco Tozzi női cipő 2-23770-20 197 fehér kombi Ár: 16 980 Ft
Új

Pikolinos női bőr …

Pikolinos női bőr bokacsizma ARAGON W2N-5702AACI Akciós ár:
36 980 Ft helyett
25 980 Ft

Top termékek

Waldlaufer női bőr szandál …

Waldlaufer női bőr szandál 342004 191 206 kék Akciós ár:
19 480 Ft helyett
16 980 Ft
Postapont

Ált. Játékszabályzat

 

 

 

 

AZ ADUNK RÁD KFT.

JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

 

I.              BEVEZETÉS

 

A jelen játékszabályzat és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) az
"ADUNK RÁD" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2000 Szentendre, Bogdányi u 5., cégjegyzékszáma 13-09-064381, adószáma: 10703003-2-13; a továbbiakban: „Társaság”) által üzemeltetett www.dumtsacipo.hu és https://www.facebook.com/dumtsacipo internetes honlapokhoz (a továbbiakban: „Honlapok”) kapcsolódóan megrendezésre kerülő nyereményjátékok (a továbbiakban: „Nyereményjáték(ok)”) során a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, valamint a Nyereményjátékok játékszabályzatát, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket tartalmazza.

 

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki (i) azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, amelyek a Honlapokon hirdető, vagy azokon egyéb módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak, (ii) olyan weboldalak szolgáltatásaira és adatkezeléseire, amelyekre a Honlapokon található esetleges hivatkozás vezet.

 

A Honlapokra feltöltött személyes adat kezelése és gyűjtése az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Információs törvény”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs forradalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”) ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó.

 

A NAIH a Társaságot mint adatkezelőt NAIH-74203/2014. adatkezelési nyilvántartási számon nyilvántartásába vette.

 

A Társaság a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

II.        ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

Az alábbi értelmező rendelkezések az Információs törvény alapján kerültek meghatározásra:

 1. személyes adat: az érintettel ("felhasználó’) kapcsolatba hozható adat - különösen a felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, és az e-mail cím;

 

 1. hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 

 1. tiltakozás: a felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

 1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

 1. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

 

A fentiek alapján a Társaság az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Honlapokon, valamint az ahhoz kapcsolódó Nyereményjátékokba történő regisztráció során feltöltésre kerül.

 

III.      JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

1.         A játékszabályzat hatálya, a nyereményjáték

 

Jelen Szabályzat kizárólag a Táraság által szervezett Nyereményjátékokra vonatkozik.

 

2.         A Nyereményjáték időtartama és ismétlése

 

A Társaság a Honlapokon folyamatosan szervez Nyereményjátékot, egy időben azonban csak egy Nyereményjáték kerül megszervezésre, az újabb Nyereményjáték csak az előző lezárása és az elektronikus sorsolást követően indul.

 

Az adott nyereményjáték időtartama (kezdete és vége), valamint a nyeremények minden esetben egyértelműen feltüntetésre kerülnek a Nyereményjátékról szóló hirdetményekben és tájékoztatókban, amelyek a Holnapokon hozzáférhetők.

 

Amennyiben egy adott Nyereményjáték lezárul (a meghirdetett időtartam eltelik), a Társaság jogosult – de nem köteles – újabb Nyereményjáték szervezésére és meghirdetésére.

 

3.         A Nyereményjátékon való részvétel feltétele, regisztráció

 

A Nyereményjátékon való részvétel feltétele a résztvevők regisztrációja. A regisztráció során megadott személyes adatokat a Társaság a jelen Szabályzat IV. pontjában foglaltaknak megfelelően kezeli. A regisztrációval az érintett kifejezetten hozzájárul a jelen Szabályzat IV. pontjában foglalt adatkezeléshez.

 

A részvétel tétfizetéshez nem kötött, a résztvevők sem pénzt, sem más vagyoni értéket nem szolgáltatnak. A részvétel termék vásárlásához, szolgáltatás igénybe vételéhez nem kötött. Mindezek alapján a Nyereményjáték nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó szerencsejátéknak.

 

4.         Nyeremények

 

A résztvevők között minden Nyereményjátékban a Társaság által meghatározott nyeremények kerülnek kisorsolásra.

 

5.         Sorsolás

 

A Nyereményjátékokban a nyertes gépi sorsolás útján kerül kisorsolásra. A Társaság minden nyereményhez egy nyertest és egy tartaléknyertest sorsol ki.

 

6.         A nyertesek értesítése és a nyeremény átvétele

 

A nyerteseket a Társaság a sorsolást követő egy héten belül értesíti a regisztráció során megadott adatok alapján. A nyertesek a nyereményeket az értesítéstől számított egy hónapon belül vehetik át, a Társasággal egyeztetett helyen és módon.

 

A Társaság jogosult, de nem köteles felajánlani a postai úton történő kézbesítést, a nyertes költségére. Ebben az esetben a kézbesítést végző magatartásáért a Társaság nem felel.

 

Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, vagy a nyertes nem értesíthető, a nyereményt a Társaság a tartaléknyertesre ruházza át. A tartaléknyertes értesítésére és a nyeremény átvételére a fent leírtak az irányadók.

 

Amennyiben a nyereményt a tartaléknyertes sem veszi át, vagy nem értesíthető, a nyereményt a Társaság jogosult visszavonni, vagy azt újra kisorsolni.

 

7. Egyéb szabályok

 

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményekkel kapcsolatban a Társasággal szemben semmilyen jogi igényt nem érvényesíthetnek, a nyereményt kicserélésre, más nyereményre vagy készpénzre való átváltásra nem jogosultak.

 

8. Kizárás

 

A Nyereményjátékban csak nagykorú személyek vehetnek részt. Nem vehetnek részt a Társaság, valamint alvállalkozóinak munkavállalói, megbízottjai, ezek alvállalkozói, továbbá a felsorolt személyek a mindenkor érvényes Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói.

 

A Nyereményjáték résztvevői elfogadják, hogy amennyiben megsértik a jelen Szabályzat, vagy az adott Nyereményjátékra vonatkozó más szabályzatok rendelkezéseit, az aktuális Nyereményjátékból kizárhatóak. Ebben az esetben az átadott nyereményt köteles visszaszolgáltatni.

 

V.        AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

A Társaság kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Honlapokon keresztül elérhető Nyereményjátékon a regisztrált felhasználó részt vehessen.

A Nyereményjátékon való részvétel feltétele a regisztráció, azaz a regisztrációs űrlap kitöltése és az alábbi adatok megadása:

 • Név
 • Szállítási cím
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Számlázási cím

 

Amennyiben a már regisztrált felhasználó újabb Nyereményjátékban vesz részt, úgy az újabb Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatlapot kell kitöltenie.

 

A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről a Társaság minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

 

 

Személyes adat vagy törvény alapján, vagy akkor kezelhető, ha ahhoz a felhasználó hozzájárul. Ennek megfelelően a Honlapokon a Nyereményjátékok vonatkozásában történő regisztráció során a fenti adatok megadásával és a szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a regisztrált felhasználó kifejezetten hozzájárul (i) a személyes adatainak az alábbi, az "adatkezelés célja" bekezdésben meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint (ii) az adatok Társaság által, a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához; továbbá hogy (iii) a Társaság a regisztrált felhasználónak - amennyiben a regisztrált felhasználó azt külön igényelte - hírlevelet küldjön közvetlenül az e-mail címére.

 

A regisztrált felhasználó, amennyiben hozzájárult ahhoz, hogy e-mail címére hírlevelet küldjön a Társaság, a hozzájárulását bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonhatja a vevőszolgálat info@dumtsacipo.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.

 

VI. ADATKEZELÉS CÉLJA

 

Adatkezelés célja: a Nyereményjáték szervezése, bonyolítása, sorsolás, a nyeremények eljuttatása a nyerteshez, valamint reklámozási tevékenység.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása.

 

VII.     ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

A regisztráció során megadott személyes adatokat a Társaság a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek – kivéve az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges mértékben szállító vagy futár alvállalkozó részére - semmilyen módon nem adja tovább azon esetek kivételével, amikor az adatok továbbítására a Társaság jogszabályi előírásnál fogva köteles.

A nyeremények megküldésének érdekében a Társaság a regisztrált nyertesnek a következő adatait bocsátja esetlegesen a szállító vagy futár alvállalkozó rendelkezésére:

 • Név
 • Szállítási cím
 • Telefonos elérhetősége (amennyiben ez a kiszállításhoz szükséges)

A Társaság a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Szabályzat, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá a Társasággal fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit.

A Társaság által kezelt személyes adatokra vonatkozóan adattovábbítás nem történik.

 

VIII.    NÉVTELEN ADATOK ÉS "COOKIE"-K


A Társaság a Honlapokról többségében névtelen információkat gyűjt be, mint például a keresések. Amikor a látogató meglátogatja Honlapokat, a Társaság nem gyűjt be semmilyen személyes adatot, amíg a látogató erre felhatalmazást nem ad. A Társaság feldolgozza a névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse, javíthassa. Ennek során a Társaság beépíthet úgynevezett "cookie"-kat, amelyek összegyűjtik a látogató első szintű domain nevét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját. A "cookie"-k önmagukban nem használhatók a látogató azonosságának feltárására. A "cookie" egy olyan fájl, amely a látogató böngésző programjára kerül megküldésre, és a számítógép merev-lemeze tárolja. A "cookie"-k nem rongálják a látogató számítógépét. A böngésző programot be lehet úgy állítani, hogy jelezzen, ha "cookie" érkezik, és ilyen módon a látogató eldöntheti, hogy elfogadja-e az adott "cookie"-t vagy sem.

 

IX.       JOGORVOSLATI JOG

 

A Nyereményjátékban résztvevő regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - azok törlését a vevőszolgálat info@dumtsacipo.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.

A Nyereményjátékban résztvevő regisztrált felhasználó kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Társaság mint adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapíthat meg.

A Társaság a személyes adatot haladéktalanul törli, amennyiben (i) azt a regisztrált felhasználó írásban jelzi a vevőszolgálat info@dumtsacipo.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal; (ii) ha kezelése jogellenes, (iii) az adatkezelés célja megszűnt, vagy (iv) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az NAIH elrendelte.

A Társaság a helyesbítésről és a törlésről az érintett regisztrált felhasználót e-mailen értesíti azzal, hogy amennyiben az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett felhasználó jogos érdekét nem sérti, a Társaság az értesítést mellőzheti.

A regisztrált felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Társaság - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozás megtételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Társaság az adatkezelést megszünteti.

Amennyiben az érintett felhasználó a Társaság döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 naptári napon belül - bírósághoz vagy a NAIH-hoz (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: http://www.naih.hu) fordulhat.

 

A Társaság az érintett felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az érintett felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

X. ZÁRÓ REMDELKEZÉSEK

 

A jelen Szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a Szabályzat érvénytelen pont nélkül értelmezhető részeinek a hatályát nem érinti.

 

A Társaság fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a jelen Szabályzat megfelelő módosítására azzal, hogy az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

 

 

Jelen Szabályzat 2014. április 1. napján lép hatályba.

 

Kérjük, hogy csak akkor regisztrálj a Honlapunkon meghirdetett Nyereményjátékainkra, amennyiben egyetértesz a fentiekkel.

Amennyiben az adatvédelemmel, jelen Szabályzatunkkal kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt az info@dumtsacipo.hu e-mail címre.

 

"ADUNK RÁD" Kft.